HÄLSOCENTRALEN I HEDE 0684-160 00

ÖPPETTIDER:
Vardagar kl. 8-17

Lättakut mottagning kl. 8-16.30
Bokade tider kl. 8-17
Telefonrådgivning och tidbokning kl. 9-12, 13-15

Helgöppet - lördagar och söndagar mellan kl. 11-14 följande datum:
OBS! Endast lättakut mottagning
(se mer information nedan om lättakut mottagning) 
11-12 februari
18-19 februari
25-26 februari
4-5 mars
11-12 mars
1-2 april
Påskhelg 7-10 april mellan kl. 11.00-16.00Behöver du förnya dina recept - kontakta oss i god tid!
Räkna med fem dagar innan du har ett nytt recept hos apoteket, det skickas elektroniskt.

Du kan också förnya dina recept genom att logga in på Vårdguidens e-tjänster 1177.se (OBS kräver e-legitimation).


VAD INNEBÄR LÄTTAKUT?

Kom utan att boka tid om du har:

 • akut bröstsmärta eller akuta andningsbesvär

Du kan även söka för mindre akuta åkommor såsom:

 • Inflammation eller infektion som snabbt blir värre
 • Urinbesvär
 • Magsmärtor, vid pågående kräkningar/diarré; vänligen ring alltid innan du kommer.
 • Akut skada/sårskada
 • Öronbesvär i mer än tre dagar
 • Ögonbesvär i mer än tre dagar
 • Akut smärta från knä/fot/nacke/axel/skuldra eller rygg. Är dina besvär från rörelseapparaten långvariga vänligen kontakta sjukgymnast direkt på tel. nr. 0684-160 27 eller 0684-160 19
 • Akut allergi
 • Halsont i mer än tre dagar
 • Feber, 38 grader eller mer, i mer än fyra dagar
 • Akuta hudbesvär, till exempel rodnad och/eller smärta
 • Långvarig hosta, mer än tio dagar

Lättakut
Lättakut innebär att tiden för dig är begränsad, och att den som är mest sjuk får mest tid, det innebär att du kan få vänta länge om dina besvär inte är väldigt akuta. Kommer du på lättakuten för att träffa en läkare och du har långvariga besvär som kräver stora utredningar har denne inga möjligheter att sätta sig in ordentligt i ditt fall, och det blir inget bra möte för någon av er. 

Bokad tid
Har du långvariga besvär behöver du ha en bokad läkartid, då hinner läkaren sätta sig in i din sjukdomshistoria i förväg och den avsatta tiden är tillräcklig för att mötet skall bli bra både för dig men även för läkaren som därmed har tiden att lyssna och förstå hur denne skall kunna hjälpa dig på bästa sätt. 

Osäker? Ring sjuksköterskan på 0684-160 00


LÄTTAKUT

För akuta sjukdomar och olycksfall. 
OBS! Lättakut-tiderna varierar - se tider ovan. Du anmäler dig i receptionen vid ankomst.

TÄNK PÅ: Lättakut innebär att tiden för dig är begränsad, och att den som är mest sjuk får mest tid.

Har du långvariga besvär behöver du ha en bokad läkartid, då hinner läkaren sätta sig in i din sjukdomshistoria i förväg och den avsatta tiden är tillräcklig för att mötet skall bli bra både för dig men även för läkaren som därmed har tiden att lyssna och förstå hur denne skall kunna hjälpa dig på bästa sätt.  


DISTRIKTSSKÖTERSKE-MOTTAGNING

Distriktssköterskan ger bland annat råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor, gör undersökningar och följer upp behandlingar som en läkare har ordinerat, bedömer behov av hjälpmedel och förskriver kostnadsfria förbrukningsartiklar.

För tidbokning ring 0684-160 00 

LÄKARMOTTAGNING


Hos våra läkare får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov. 

För tidbokning ring 0684-160 00

PROVTAGNING

På vårt laboratorium tas och analyseras olika prover som behövs i samband med läkarbesök eller som uppföljning av din sjukdom. Vissa prover analyseras på plats, andra skickas vidare till sjukhus för analys. Våra undersköterskor hjälper dig med bland annat blodprov, urinprov och långtidsmätning av blodtrycket. 

För tidbokning ring 0684-160 04

FYSIOTERAPI

Fysioterapeuten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga - till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler. Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning. 

Fysioterapeuterna erbjuder även behandling för dig med motions- och idrottsrelaterade skador.

Du kan ringa direkt till någon av våra fysioterapeuter om du har problem, du behöver alltså inte träffa läkare först, du behöver heller ingen remiss. 

Som patient kan du välja mellan Hede och Sveg när du vill träffa någon av våra fysioterapeuter.


För tidbokning ring:

HEDE
Lisa Brandén 0684-160 19
Lena Lövkvist 0684-160 27

SVEG
Eva Kakko, Michaela Bäckström,

Ann-Chatrin Ramstedt
Boka tid på vår telefontid måndag-torsdag mellan kl. 8.15-09.00
på 079-333 50 63

PSYKOSOCIAL ENHET

Hos oss kan du få hjälp om du har råkat ut för en kris av något slag, har drabbats av personliga förluster, behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om, känner dig nedstämd och orkeslös, har ångest och/eller fobier, har utmattningssyndrom, hamnat i andra omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv.

Alla sökande patienter får i första hand en konsultation/bedömning av auktoriserad socionom.

Telefonnumret går till mottagningen i Lillhärdal, men du kan välja att även boka tid i Hede.

Det går att lämna meddelande på telefonsvararen om du ringer på andra tider.

För tidbokning ring
Ellen Weinemacher 0680-31 000
Tisdagar 9.00-10.00

FAMILJECENTRUM

Familjecentrum i Hede är en samlingsplats där ni möter Stina, distriktssköterska från Fjällhälsans barnavårdscentral samt Anna-Carin som är barnmorska samt en person från kyrkan och Eva som är förskolelärare. Ibland finns det även representant från socialkontoret, familjeteamet från Härjedalen.

Ni hittar oss på Församlingshemmet onsdagar 10.00-13.00 med undantag från vissa lov.

Alla barn som är hemma med sina föräldrar är välkomna att delta, de flesta är barn som är inne på sitt första levnadsår.

Kom och träffa andra föräldrar, ventilera funderingar och glädjeämnen, barnen får leka med andra barn. Fika finns till självkostnadspris. 

Sopplunch finns till försäljning där pengarna går till välgörenhet.

Föreläsning/temakvällar 2 ggr/termin.

BARNAVÅRDSCENTRAL

(BVC) 

Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.
Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.
- Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.
BVC-besök är kostnadsfria.

För tidbokning ring 
Stina 0684-160 15

MÖDRAVÅRDSCENTRAL

(MVC), BARNMORSKA

Hit kan du vända dig för förberedelse inför föräldraskap, graviditetskontroll, gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning), klimakterierådgivning, preventivmedelsrådgivning, provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar, råd och stöd vid inkontinens hos kvinnor, samtal och stöd som gäller abort, sex- och samlevnadsfrågor. Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa. Endast tidsbeställda mottagningsbesök.

För tidbokning ring
Anna-Carin 0684-160 17

GYNEKOLOGISK MOTTAGNING

För en förbättrad kvinnohälsa i glesbygd startade Fjällhälsan upp en gynekologisk mottagning 2017. 

Ungefär var åttonde vecka kommer en gynekolog för att genomföra undersökningar, behandlingar och uppföljningar av gynekologiska sjukdomar och besvär hos kvinnor. 
Ingen remiss krävs. Rådgivning och bokning sker efter medicinsk bedömning per telefon. Utifrån denna bedömning kan du komma att hänvisas till annan vårdgivare.

För tidbokning ring 0684-160 00


DIABETESMOTTAGNING

Vår diabetessköterska, Lena, kan bland annat ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom, undersöka dig och bedöma ditt behov av vård, informera om kost och motion i förebyggande syfte, lära ut hur du tar prover för självkontroll, lära ut hur du tar insulininjektioner, följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig, vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera.

För tidbokning ring 0684-160 00

REHABKOORDINATOR


En rehabkoordinator har i uppdrag att koordinera olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven. Syftet är att underlätta och påskynda din rehabilitering så att du kan förbättras snabbare och återfå din arbetsförmåga alternativt undvika sjukskrivning.

Du kan få stöd av rehabkoordinatorn att samordna kontakten med din arbetsgivare och andra som är inblandade i din rehabilitering, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten. 

För kontakt med rehabkoordinator Ann-Christine, ring 073-33 74 400. Det går bra att lämna meddelande.

Eller prata med någon på mottagningen som kan hjälpa dej med kontakt till henne.

RÖNTGEN
Här finns slätröntgen och vi genomför röntgenundersökningar av skelett- och lungor vilka för det mesta är enkla och okomplicerade att genomföra och går i regel snabbt. Röntgenundersökningarna är kostnadsfria och du behöver remiss från läkare eller fysioterapeut. Det här gör att vi i de allra flesta fall kan ta hand om akuta skador såsom brutna armar och ben hos oss så att du slipper åka in till Östersund, vilket ligger ungefär 15 mil från Hede.

DIREKTNUMMER
Rådgivning, tidbokning 0684-160 00
Reception 0684-160 02
Provtagning 0684-160 04

Ekonomi 0684-160 08
Barnavårdscentral 0684-160 15
Mödravård, barnmorska 0684-160 17
Sjukgymnastik/fysioterapi 0684-160 19, 160 27
Psykosocial enhet 0680-31 000
Rehabkoordinator 073-33 74 400

Verksamhetschef Stina Hedengran 070-661 60 13

LÄKARE I TJÄNST

Fler läkare kan vara i tjänst utan att deras namn finns i listan.

v. 2 Jakob Wendefors, Thomas Turesson, Jon Lindgren, Marije Boks, Ella Skäremark

v. 3 Jon Lindgren, Ella Skäremark, Marije Boks, Emma de Lang

v. 4 Sara Gadestam, Ella Skäremark, Marije Boks, Emma de Lang


v. 5 Kristian Stener, Marije Boks, Ella Skäremark, Emma de Lang

v. 6 Jon Lindgren, Sara Gadestam, Marije Boks, Emma de Lang, Ella Skäremark

v. 7 Sara Gadestam, Linus Perlerot, Marije Boks, Emma de Lang, Ella Skäremark 

v. 8 Jens Sandström, Mattias Larsson, Marije Boks, Emma de Lang, Ella Skäremark 


Hitta till oss
Adress Råndalsvägen 13, 846 31 HEDE

62°25'01.5"N 13°31'09.2"E
62.417086, 13.519207