GÅVOFOND

Alla bidrag till Fjällhälsans gåvofond mottages med största tacksamhet. 

Fondens ändamål är att utgöra en ekonomisk grund för att förbättra/utsmycka verksamhetens lokaler, de skall också kunna användas för att finansiera utbildning/konferensdeltagande med anknytning till Fjällhälsans verksamhet, för anställd personal. 

MINNESGÅVA

Gåvor till fonden kan lämnas som minnesgåva vid begravning, vi samarbetar med blomsterhandeln i Hede eller Bergs Begravningsbyrå. Det går också bra att komma in på Fjällhälsan i Hede. 

ÖVRIGA BIDRAG

Andra gåvor och stöttande bidrag mottages med största tacksamhet och kan sättas in direkt på 
Bankgironummer 640-2150
Swish-nummer: 123 330 8012


Fjällhälsans gåvofonds förvaltare är Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen ek. för. Beslut om utdelning av bidrag ur gåvofonden fattas av verksamhetschefen och ordförande i förening. Fondens medel får förbrukas helt. Vid frågor kontakta Folke Bäck, styrelseordförande, på 070-6897935.