Vaccinationsinformation 

Vaccinationstillfällen

Den nationella rekommendationen från och med 1 mars 2024

Det är olika vad som gäller. Vissa rekommenderas 2 doser under 2024

Du rekommenderas 1 dos under våren och 1 dos under hösten om något av följande gäller:

  • Du är 80 år eller äldre.
  • Du är 65 till 79 år och behöver hjälp varje dag med att till exempel sköta hygienen och klä på dig.

Rekommendationen gäller från oavsett hur många gånger du har vaccinerat dig tidigare.

En del kan avstå sin rekommenderade dos i vår
En del behöver inte ta sin rekommenderade dos i vår. De har redan ett bra skydd. Men det gäller bara om alla de här tre sakerna stämmer:

  • Du vaccinerade dig i höstas eller under vintern.
  • Du vet säkert att du har haft covid-19 efter den 1 oktober 2023.
  • Ditt immunförsvar är inte nedsatt.

Se till att vaccinera dig om du inte är helt säker på att alla tre ovanstående punkter stämmer in på dig.

Fler rekommenderas vaccination i höst
Hösten 2024 kommer fler att rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller till exempel om du är äldre, gravid eller har någon sjukdom som ökar risken att bli allvarligt sjuk.

>> Läs mer vad som gäller i region Jämtland Härjedalen i denna länk


Hede hälsocentral, Råndalsvägen 13, Hede
Vaccination för alla från 18 år. Det är drop-in som gäller, alltså ingen tidsbokning krävs

  • Inga planerade vaccinationstillfällen för närvarande  

Lillhärdal, Mobacka 1: 

Vaccination för alla från 18 år. Det är drop-in som gäller, alltså ingen tidsbokning krävs

  • Inga planerade vaccinationstillfällen för närvarande

Lillhärdal, Folkets hus, Huckers Väg 16

Vaccination för alla från 18 år. Det är drop-in som gäller, alltså ingen tidsbokning krävs

  • Inga planerade vaccinationstillfällen för närvarande


Tack för att du vaccinerar dig!

AKTUELLT

Särskilt om Covid-19
Folkhälsomyndigheten informerar:

1 mars 2024

Vaccinationsinsatsen för rekommenderade grupper sker under våren 2024 med tyngdpunkt på april månad.

Rekommendationerna för våren 2024 gäller från och med 1 mars. 

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser. 

  • Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024.
  • Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande rekommenderas en dos under våren 2024.

Personer som endast har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor, ingår inte i målgruppen för rekommendation.

En person som vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober har ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. En ny vaccindos under våren behövs inte, utan nästa dos kan tas till hösten.

Rekommendationerna gäller från det år en person fyller 80 respektive 65 år.

Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar

Folkhälsomyndigheten har ingen generell rekommendation om vaccination mot covid-19 för personer med immunbrist. Patientgruppen är bred och behandlande läkare avgör behovet av vaccination för dessa grupper.

De flesta personer med någon form av immunnedsättning på grund av sjukdom eller behandling ingår i rekommendationen om årlig vaccination mot covid-19 inför höst/vintersäsongen. En del personer med allvarlig immunbrist behöver tätare vaccindoser och det kan i vissa fall vara lämpligt att personer med allvarlig immunbrist följer de rekommendationer som gäller personer äldre än 80 år. Vaccination behöver i många fall göras vid tidpunkter som passar övrig behandling.

I enstaka fall kan behandlande läkare anse att det finns indikation för vaccination även av anhöriga till personer med allvarlig immunbrist.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Vaccination mot covid-19 för personer som inte omfattas av vårrekommendationen

Personer mellan 65-79 år utan dagliga omsorgsinsatser och övriga medicinska riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig en gång om året, inför höst- och vintersäsongen. De behöver därmed inte vaccineras mot covid-19 under våren 2024. Vaccin är ett läkemedel och kan ordineras av läkare även till personer som inte omfattas av en rekommendation. Hanteringen av vaccination utanför rekommendation kan se olika ut i olika regioner och bygger på att grupper som rekommenderas vaccin prioriteras.

Riskgrupper

Personer som inte omfattas av rekommendationerna ovan men har tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid-19, till exempel graviditet eller underliggande sjukdom, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024-2025.

>> Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida