COVID-19

1. VACCINATIONSINFORMATION

OBS! INFORMATIONEN KOMMER UPPDATERAS LÖPANDE. 
VI KAN INTE GE MER DETALJERADE UPPGIFTER ÄN SÅHÄR I DAGSLÄGET.

Vem som får vaccin först styrs av Region Jämtland Härjedalens och Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

Det går inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering. 

Just nu (vecka 3) befinner vi oss i fas 1 och erbjuder vaccinationer till:

  • Dig som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  • Dig som arbetar nära personer som bor på särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Dig som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Under fas 2 erbjuds följande grupper vaccination:

  • Du som är 70 år eller äldre.
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.
  • Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination.

Fas 3

  • Resten av befolkningen som är 18 år eller äldre erbjuds vaccination.


Alla vaccinationstillfällen kommer att genomföras så smittsäkert som möjligt, vilket också innebär krav på dig som skall vaccineras att själv ta med eget munskydd om du har, använda handsprit och att hålla avstånd till andra i lokalen.

Alla invånare i Jämtland Härjedalen kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske - men i dagsläget kan vi inte ge någon detaljerad information eftersom det är oklart när vaccination av allmänheten blir, och hur mycket vaccin som finns tillgängligt. Vi kommer löpande att informera på vår Facebooksida, genom annonser i Fjällnytt och här på sidan.

För dig som vill veta mer inför beslutet om vaccination finns fakta och information hos:

1177 Vårdguiden (länk)

Folkhälsomyndigheten (länk)

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan.

2. ANNAN COVIDINFORMATION