Vaccinationsinformation 

Vaccinationstillfällen

DAGS ATT VACCINERA DIG MOT COVID-19
Du som fyller 80 år i år eller är äldre rekommenderas nu att ta vårens vaccindos mot covid-19. Det gäller också dig som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), även om du är yngre än 80 år

VEM BÖR VACCINERA SIG MOT COVID-19? 
De med ökad risk för att bli allvarligt sjuka eller som behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar, rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. Vaccineringen av rekommenderade grupper startar i april månad. Vilka rekommendationer som gäller för dig finns på 1177.se. 

VAD KOSTAR DET?
Vaccination mot covid-19, pneumokocker och influensa är kostnadsfri för rekommenderade grupper.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare.


Hede hälsocentral, Råndalsvägen 13, Hede
Vaccination för alla från 18 år. Det är drop-in som gäller, alltså ingen tidsbokning krävs

  • Torsdag 11/4 kl 10-16

  • Torsdag 18/4 kl 10-16 

Lillhärdal, Mobacka 1: 

Vaccination för alla från 18 år. Det är drop-in som gäller, alltså ingen tidsbokning krävs

  • Inga planerade vaccinationstillfällen för närvarande

Lillhärdal, Folkets hus, Huckers Väg 16

Vaccination för alla från 18 år. Det är drop-in som gäller, alltså ingen tidsbokning krävs

  • Måndag 8/4 kl 09-13


Tack för att du vaccinerar dig!

AKTUELLT

Särskilt om Covid-19
Folkhälsomyndigheten informerar:

1 mars 2024

Vaccinationsinsatsen för rekommenderade grupper sker under våren 2024 med tyngdpunkt på april månad.

Rekommendationerna för våren 2024 gäller från och med 1 mars. 

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser. 

  • Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024.
  • Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande rekommenderas en dos under våren 2024.

Personer som endast har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor, ingår inte i målgruppen för rekommendation.

En person som vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober har ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. En ny vaccindos under våren behövs inte, utan nästa dos kan tas till hösten.

Rekommendationerna gäller från det år en person fyller 80 respektive 65 år.

Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar

Folkhälsomyndigheten har ingen generell rekommendation om vaccination mot covid-19 för personer med immunbrist. Patientgruppen är bred och behandlande läkare avgör behovet av vaccination för dessa grupper.

De flesta personer med någon form av immunnedsättning på grund av sjukdom eller behandling ingår i rekommendationen om årlig vaccination mot covid-19 inför höst/vintersäsongen. En del personer med allvarlig immunbrist behöver tätare vaccindoser och det kan i vissa fall vara lämpligt att personer med allvarlig immunbrist följer de rekommendationer som gäller personer äldre än 80 år. Vaccination behöver i många fall göras vid tidpunkter som passar övrig behandling.

I enstaka fall kan behandlande läkare anse att det finns indikation för vaccination även av anhöriga till personer med allvarlig immunbrist.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Vaccination mot covid-19 för personer som inte omfattas av vårrekommendationen

Personer mellan 65-79 år utan dagliga omsorgsinsatser och övriga medicinska riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig en gång om året, inför höst- och vintersäsongen. De behöver därmed inte vaccineras mot covid-19 under våren 2024. Vaccin är ett läkemedel och kan ordineras av läkare även till personer som inte omfattas av en rekommendation. Hanteringen av vaccination utanför rekommendation kan se olika ut i olika regioner och bygger på att grupper som rekommenderas vaccin prioriteras.

Riskgrupper

Personer som inte omfattas av rekommendationerna ovan men har tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid-19, till exempel graviditet eller underliggande sjukdom, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024-2025.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida >>