Vaccinationsinformation covid-19

OBS! INFORMATIONEN UPPDATERAS LÖPANDE.

SENASTE NYTT OM VACCINATIONER!

(nyaste inlägg överst)

3 december

Kommande tillfällen för drop-in vaccinationer:

8 dec, kl. 13-16 - Folkets hus i Lillhärdal

9 dec, kl. 13-16 - Hälsocentralen i Hede

Målgrupper just nu:

  • Du som är 65 år eller äldre.
  • Du som har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Du som bor på ett äldreboende.
  • Du som jobbar inom hälso- och sjukvård och i ditt dagliga arbete jobbar nära patienter; alltså att du deltar i undersökningar, behandlingar eller annan vård och omsorg.

Det går bra att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och covid-19 vid samma tillfälle.  

Välkommen!
Sprid informationen helst till de som har svårt att läsa eller prata svenska. 

Fler drop-in tider kommer!

22 november

Du som rekommenderas att ta en tredje dos vaccin mot covid-19 kan komma på någon av våra drop-in mottagningar.

Du kan ta den tredje dosen tidigast fem månader efter dos två om du är 65 år (född 1956) eller äldre. Du rekommenderas en tredje dos vaccin om något av följande stämmer: Du är 65 år (född 1956) eller äldre. Du har hemtjänst eller hemsjukvård.

Arbetar du på ett särskilt boende för äldre, inom hemtjänsten eller inom hemsjukvården, rekommenderas du att ta en tredje dos vaccin mot covid-19 tidigast sex månader efter dos två. Vid vaccinationstillfället måste du ha med dig underskrivet intyg från din chef om ditt arbetsställe. 

TVÅ VACCIN SAMTIDIGT
Det går bra att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och covid-19 vid samma tillfälle. Vi kommer att ha drop-in för att få båda sprutorna.

Ta gärna med vaccinationskortet och en ny ifylld hälsodeklaration.

VACCINATION MOT LUNGINFLAMMATION

OBS! Vill du vaccinera dig mot lunginflammation kan denna tas tidigast 7 dagar efter covidvaccinationen.

PLANERADE DROP-IN TILLFÄLLEN FÖR VACCINATIONER JUST NU!

25 nov - kl 13-16 - Plats: Fjällhälsan hälsocentral, Råndalsvägen 13 HEDE

2 dec - kl 13-16 - Plats: Fjällhälsan hälsocentral, Råndalsvägen 13 HEDE

9 dec - kl 13-16 - Plats: Fjällhälsan hälsocentral, Råndalsvägen 13 HEDE

För att vi ska kunna vaccinera så snabbt som möjligt, underlättar det att hälsodeklarationen är ifylld och underskriven på förhand. 

Du behöver en ifylld blankett för varje vaccinationstillfälle.

KLICKA PÅ KNAPPEN NEDAN
 f
ör att ladda ner Hälsodeklaration för vaccination covid-19

ALLMÄNT

Alla vaccinationstillfällen kommer att genomföras så smittsäkert som möjligt, vilket också innebär krav på dig som skall vaccineras att själv ta med eget munskydd om du har, använda handsprit och att hålla avstånd till andra i lokalen.

För dig som vill veta mer inför beslutet om vaccination finns fakta och information hos:

NYA STUDIER AV VACCINATION covid-19

Vaccinernas effektivitet vid massvaccination enbart Dos 1

I Storbritannien har man hittills vaccinerat närmare 30 miljoner med Pfizer, Moderna och AstraZeneca och då gett första dosen och avvaktat upp till 12 veckor för dos 2. Det vill säga att hälften av befolkningen har fått sin första spruta. Man ser där en smittspridning som är markant lägre än i övriga Europa och en dödlighet som är ungefär en tredjedel jämfört med Sverige.

Risken att hamna på sjukhus på grund av covid-19-infektion minskades med 85% av Pfizers vaccin och 94% av AstraZenecas vaccin när det gått 4 veckor efter första dosen.

AstraZenecas vaccin är numer godkänt för äldre även i Sverige (det har använts utan uppehåll i Storbritannien i alla åldersgrupper) och prioriterat till gruppen 65 år och äldre, där risk för biverkningar bedöms som lägre och risken för allvarlig covid-19-sjukdom som betydligt högre.

Risk för re-infektion av covid-19

En ny dansk studie visar att äldre har en högre risk att drabbas av en återinfektion efter genomgången covid-19. Yngre är i hög grad skyddade i 6 månader efter en infektion, men detta gäller mindre än hälften av de äldre. Detta innebär att personer som haft covid-19 ändå rekommenderas att vaccinera sig.  

11 november

ÄR DET DAGS FÖR DOS 3?

Du som rekommenderas att ta en tredje dos vaccin mot covid-19 kan komma på någon av våra drop-in mottagningar. Vi annonserar dessa dagar på vår hemsida, genom affischering och på vår Facebooksida.

Du kan ta den tredje dosen tidigast fem månader efter dos två om du är 65 år (född 1956) eller äldre. Du rekommenderas en tredje dos vaccin om något av följande stämmer: Du är 65 år (född 1956) eller äldre. Du har hemtjänst eller hemsjukvård. 

Arbetar du på ett särskilt boende för äldre, inom hemtjänsten eller inom hemsjukvården, rekommenderas du att ta en tredje dos vaccin mot covid-19 tidigast sex månader efter dos två. Vid vaccinationstillfället måste du ha med dig underskrivet intyg från din chef om ditt arbetsställe. 

TVÅ VACCIN SAMTIDIGT
Det går bra att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och covid-19 vid samma tillfälle. Vi kommer att ha drop-in för att få båda sprutorna. 

VACCINATION MOT LUNGINFLAMMATION

OBS! Vill du vaccinera dig mot lunginflammation kan denna tas tidigast 7 dagar efter covidvaccinationen.