INFORMATIONSSKYDD

Vi på Fjällhälsan Härjedalen värdesätter din integritet och gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter. Varför är det viktigt att skydda personuppgifter?

Det handlar om kärnan i dataskyddsförordningen: att skydda personers integritet
och om att värna allas friheter och rättigheter. 

Vi arbetar enbart utifrån rådande regler och i enighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Främst bland dessa är Patientdatalagen och EU-förordningen GDPR. Patientdatalagen ska tillämpas av alla vårdgivare, både i offentlig och privat regi. Patientdatalagen kompletteras med patientdataförordningen (2008:360) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40).

Som vårdgivare är vi personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vi utför. Vi är skyldiga att föra patientjournal för varje patient och behandling av personuppgifter får göras även om patienten motsätter sig det. Patienten har emellertid rätt att ta del av uppgifter i patientjournalen. 

Läs mer i PDF-dokumentet nedan.