Fjällhälsan Härjedalen - primärvård i glesbygd

Vi tar hand om dej. Välkommen. 

Fjällhälsan är granskad och godkänd av regionen och ingår i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller vid besök hos oss.  

BLI MEDLEM I FJÄLLHÄLSANS FÖRENING DU OCKSÅ!

Föreningen bedriver primärvård utan vinstintresse i Härjedalen, och arbetar för att föra vården närmare patienten i form av fast vårdkontakt och möjlighet till hembesök, samt att skapa kontinuitet. Medlemskap i föreningen ger dig en röst på den årliga föreningsstämman och möjlighet att vara med och påverka i frågor som ytterst rör dig och din familj vad gäller hälso- och sjukvård i glesbygd. Läs mer här >>