Fjällhälsan Härjedalen

Vi bedriver primärvård utan vinstintresse, med åretruntöppna filialer i Lillhärdal och Vemdalen och vinteröppna backläkarmottagningar i Tänndalen, Ramundberget och Björnrike.

I Hede har vi vår stora hälsocentral med lättakut, fysioterapi, röntgen, laboratorium, gynekologisk mottagning och mycket mer, året runt. 

Hos oss finner du många yrkeskategorier under samma tak. Vi har god kompetens och lång erfarenhet inom olika områden vilket gör att vi kan ge dig ett professionellt omhändertagande och ett gott bemötande med hög kvalitet. Våra kunskaper finns inom det allmänmedicinska området med diabetes, fysioterapi, gynekologi samt familjehälsa (barnavård och mödravård) samt psykosocial kompetens. Hos oss finns också en astma/KOL-sköterska och vill du sluta röka kan vi bistå.

Fjällhälsan är granskad och godkänd av regionen och ingår i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller vid besök hos oss.  

Vi vill ge dig god service och du ska känna dig trygg i vår vård och snabbt få den hjälp du behöver, när du behöver. Vårt mål är att hålla hög vårdkvalitet och god tillgänglighet.

Välkommen. 

BLI MEDLEM I FJÄLLHÄLSANS FÖRENING DU OCKSÅ!

Föreningen bedriver primärvård utan vinstintresse i Härjedalen, och arbetar för att föra vården närmare patienten i form av fast vårdkontakt och möjlighet till hembesök, samt att skapa kontinuitet. Medlemskap i föreningen ger dig en röst på den årliga föreningsstämman och möjlighet att vara med och påverka i frågor som ytterst rör dig och din familj vad gäller hälso- och sjukvård i glesbygd. Läs mer här >>