Tillgänglighet för www.fjallhalsan.se

Fjällhälsan Härjedalen ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur www.fjallhalsan.se lever upp till lagkraven om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi listar även eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du rapporterar brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Läsbarheten och förståelsen för webbplatsens innehåll kan i vissa fall påverkas negativt på grund av någon av följande brister:

 • Bild, ljud och film

  • Bilder kan ha ofullständig eller otydlig alternativtext.
  • Bilder kan sakna förklarande text.
 • Text, struktur och länkar

  Text

  • Webbsidor kan innehålla onödigt svårt språk.
  • Rubriker på sidor, stycken och boxar kan vara otydligt utformade.
  • Textspalter kan vara bredare än vad som rekommenderas för god läsbarhet.
  • Relevant språkkodning kan saknas.

  Struktur

  • Webbplatsens menystruktur kan brista i logik.
  • Sidor kan ha otydlig struktur och disposition.
  • Sidor kan innehålla avsteg från korrekt rubrikstruktur.
  • Numrerade punktlistor kan förekomma i sammanhang som inte beskriver en process.

  Länkar

  • Länktexter kan vara otydliga eller missvisande.
  • Länktexter kan utgöras av en URL.
  • Länkar kan leda vidare till extern webbplats utan förvarning i länktexten.

  Dokument och formulär

  • På webbplatsen finns ett antal dokument – främst PDF-er – och formulär som inte är tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

I det redaktionella arbetet använder vi verktyg för kvalitets- och tillgänglighetsgranskningar. Redaktionen gör även egna, återkommande stickprovskontroller av webbplatsens innehåll.

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades 2019-06-05.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 april 2024.