PATIENTAVGIFTER

Fjällhälsan ingår i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller vid besök hos oss. Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

LÄS MER OM PATIENTAVGIFTER I DEN HÄR LÄNKEN 

ENHETSTAXA

De här typerna av besök går under enhetstaxan och kostar 400 kr per gång:

 • Vårdbesök oavsett vårdgivarkategori
 • Gruppbesök och teambesök
 • Sjukintyg
 • Uteblivet besök**, även avgiftsfria besök (ingår inte i högkostnadsskyddet***)
 • Kvalificerad telefonrådgivning (en bokad telefontid)som ersätter ett fysiskt vårdbesök 

**Av- och ombokningar ska göras senast 24 timmar innan besöket. 

*** Högkostnadsskyddet innebär att du betalar max 1 300 kronor per år räknat från ditt första besök. 

AVGIFTSFRITT

Besök för dessa patienter är alltid avgiftsfria:

 • Barn och unga under 18 år
 • Besök i öppenvården för personer som är 85 år och äldre

Oavsett ålder betalar du som patient inte något för följande besök:

 • Egenprovtagning i virtuella hälsorum
 • Laboratoriemedicin på grund av sjukdom
 • Röntgen, fysiologi och nuklearmedicin
 • Inriktade hälsokontroller för gynekologisk cellprovtagning, mammografi och bukaorta-screening

UNDANTAG FRÅN ENHETSTAXAN

 • Vårdbesök på jourtid och på akutmottagning 500 kr
 • Hälsoskolor 300 kr 
 • Receptförnyelse via telefon/elektroniskt 150 kr 

UTEBLIVET BESÖK

Om du inte kommer till en bokad tid - och inte har meddelat vårdpersonalen om det senast 24 timmar innan besöket - så får du en faktura på 400 kronor. Det gäller även för avgiftsbefriade grupper som barn, ungdomar och personer som har frikort. 

HÖGKOSTNADSSKYDD

I Region Jämtland Härjedalen är taket för högkostnadsskyddet satt till 1 300 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader.

Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en hälsocentral, eller hos en specialistläkare.