PATIENTAVGIFTER

Patientavgifter

Fjällhälsan ingår i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller vid besök hos oss. Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

LÄS MER OM PATIENTAVGIFTER I DEN HÄR LÄNKEN 

ENHETSTAXA

De här typerna av besök går under enhetstaxan och kostar 400 kr per gång:

 • Vårdbesök oavsett vårdgivarkategori
 • Gruppbesök och teambesök
 • Sjukintyg
 • Kvalificerad telefonrådgivning (en bokad telefontid)som ersätter ett fysiskt vårdbesök 
 • Videomöte
 • Hälsoskolor
 • Uteblivet besök**, även avgiftsfria besök (ingår inte i högkostnadsskyddet***)

**Av- och ombokningar ska göras senast 24 timmar innan besöket. 

*** Högkostnadsskyddet innebär att du betalar max 1 300 kronor per år räknat från ditt första besök. 

AVGIFTSFRITT

Besök för dessa patienter är alltid avgiftsfria:

 • Barn och unga under 18 år
 • Besök i öppenvården för personer som är 85 år och äldre

Oavsett ålder betalar du som patient inte något för följande besök:

 • Egenprovtagning i virtuella hälsorum
 • Laboratoriemedicin på grund av sjukdom
 • Röntgen, fysiologi och nuklearmedicin
 • Inriktade hälsokontroller för gynekologisk cellprovtagning, mammografi och bukaorta-screening

UNDANTAG FRÅN ENHETSTAXAN

 • Vårdbesök på jourtid 500 kr
 • Provtagning: Kontrollprover som tas för att t ex kontrollera given läkemedelsbehandling, eller medicinska tillstånd och som inte har samband med ett nära förestående öppenvårdsbesök 200 kr 
 • Receptförnyelse via telefon eller elektroniskt 200 kr 
 • Uteblivet besök 300 kr (400 kr från 1 juni 2024), även avgiftsfria besök (ingår inte i högkostnadsskyddet)
  Av- och ombokningar ska göras senast 24 timmar innan besöket. 

UTEBLIVET BESÖK

Tänk på att avboka i så god tid som möjligt om du inte kan komma på din bokade tid. Det är många som köar för att komma till vården och om du avbokar i tid kan någon annan erbjudas din tid.

Om du inte kommer till en bokad tid - och inte har meddelat vårdpersonalen om det senast 24 timmar innan besöket - så får du en faktura på 300 (400 kr från 1 juni 2024) kronor. Det gäller även för avgiftsbefriade grupper som barn, ungdomar och personer som har frikort. 

HÖGKOSTNADSSKYDD

I Region Jämtland Härjedalen är taket för högkostnadsskyddet satt till 1 300 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader, från och med 2023-01-01. Detta gäller även hos Fjällhälsan Härjedalen.

Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en hälsocentral, eller hos en specialistläkare.

E-FRIKORT

I Region Jämtland Härjedalen registrerar vi dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte själv hålla reda på hur mycket du har betalat. När du har nått upp till högkostnadstaket så får du ett elektroniskt frikort, e-frikort, som visas automatiskt när du anmäler dig på hälsocentralen eller mottagningen. Då behöver du alltså inte betala något för besöket.