BLI MEDLEM I FÖRENINGEN

Stötta en befolkningsägd hälso- och sjukvårdsförening i glesbygd, utan vinstintresse, 

där överskottet alltid går tillbaka till vården.

Fjällhälsans ledning menade, i början av 2000-talet, att hälsocentralen i Hede kunde drivas mer effektivt i egen regi, när sedan nedskärningskraven kom samlade sig befolkningen kring frågan vilket ledde till bildandet av föreningen Sjukvårdens utveckling i Hede Vemdalen, som 2006 öppnade hälsocentral i Hede. Föreningen har alltsedan starten garanterat att allt eventuellt överskott alltid går tillbaka till vården.

Att hälsocentralen finns idag är alltså resultatet av lokalbefolkningens starka vilja och strävan för sin bygd.

Sedan starten har mycket hänt, en filial öppnades i Vemdalen och fler filialer har tillkommit i föreningens regi i olika delar av Härjedalen, senast i Lillhärdal 2019. Sedan hösten 2020 har vi också Företagshälsovård i egen regi.

VAD KOSTAR DET?

Betala in 100 kr för ditt medlemskap + 100 kr i en andel = 200 kr.

Andelen är obligatorisk första året, sedan kostar det 100 kr per år och det är valfritt om du vill köpa till fler andelar.

Betala in på Bankgiro eller Swish

Medlemskapet är personligt, det finns inget familjemedlemskap. 

BETALA MED BANKGIRO

Betala in på Bankgiro 5355-7112
och du: GLÖM INTE skriva ditt namn och din adress i informationsfältet.


Uppgifterna kommer inte användas i reklamutskick eller liknande, endast för inbjudan till årsstämma. 

BETALA MED SWISH

Numret är 1230 206 854
och du: GLÖM INTE skriva ditt namn och din adress i informationsfältet! 


Uppgifterna kommer inte användas i reklamutskick eller liknande, endast för inbjudan till årsstämma.

VI BEHÖVER DITT STÖD
- bli medlem

Med ditt stöd kan vi arbeta för att behålla och utveckla den patientnära vård som är särskilt värdefull för oss i glesbygd.  

Ditt medlemskap ger dig en röst på föreningsstämman och möjligheten att vara med och påverka i frågor som ytterst rör dig och din familj vad gäller hälso- och sjukvård i glesbygd. 

Vi välkomnar ALLA som medlemmar, även om du inte bor här kan du vara medlem i föreningen och stötta oss!

VI BEHÖVER DITT STÖD
- ge ett bidrag till gåvofonden

Fondens ändamål är att utgöra en ekonomisk grund för att förbättra/utsmycka verksamhetens lokaler, de skall också kunna användas för att finansiera utbildning/konferensdeltagande med anknytning till Fjällhälsans verksamhet, för anställd personal.  

Läs mer här >>

ÅRSSTÄMMA

Varje år i april månad genomförs föreningens årsstämma i Hede. Alla är välkomna! Är du inte medlem så får du dock inte delta i ett eventuellt röstningsförfarande, men vi vill att så många som möjligt kommer och närvarar vid stämman. Kanske har du några bra idéer som du vill framföra?

Årsstämma 2021

Väl mött på 
Församlingshemmet i Hede, måndagen den 30 augusti kl. 19.00.

STYRELSEN

Styrelse vald 2021: Thomas Bolin ordf, Folke Bäck vice ordf, Karin van Mierlo, Stig Linner, Maria Wallin Larsson
Suppleanter: Anetthe Sundin, Elisabeth Lindfors

Valberedning: Johanna Häggkvist, Isa Persson, Mats Fredriksson.