LILLHÄRDAL 0680-31 000

Här finns läkare, sjuksköterska, undersköterska och kurator. 

Mottagningen har öppet för bokade besök kl 8-17. 


2024-04-08 Ändrad telefontid för bokning till läkare och sjuksköterska måndag 8 april kl 14-16. 


2024-03-20 Tillfälligt justerad läkarbemanning

Från vecka 13 kommer vår läkare Linus att vara frånvarande för att fortsätta sin utbildning till specialistläkare i Östersund. Han kommer under denna period tjänstgöra i olika specialistområden för att vidga kunskapsbasen (detta kallas randning). Under denna period kommer vi ha olika vikarierande läkare. 

Glädjande nyheter är att vi från och med v 13 kommer att ha distriktssköterska och undersköterska på plats dagligen. Sköterskorna kommer att hantera tidsbokningen till läkare under denna period. När Linus är åter så kommer han att fortsätta med telefontid och träffa patienter som vanligt.  

2024-01-08

För att kunna tillgodose patienternas behov och ha en rimlig arbetsbelastning, är vi tvungna att tillfälligt införa ett patientstopp för filialen i Lillhärdal. Patienter som idag är listade på Fjällhälsan och redan går hos läkare i Lillhärdal påverkas inte.
Patienter med listningsdatum 1 februari 2024 eller senare kommer hänvisas till hälsocentralen i Hede.

Hitta till oss:
Adress Mobacka 1, 842 95 Lillhärdal