FJÄLLHÄLSAN
HÄRJEDALEN

Vårt mål är att hålla hög vårdkvalitet och god tillgänglighet. Vi vill ge dig god service och du ska känna dig trygg i vår vård och snabbt få den hjälp du behöver, när du behöver.  
VÅRD NÄRA DIG

En medlemsägd hälsocentral utan vinstintresse, med åretruntöppna filialer i Lillhärdal och Vemdalen samt vinteröppna backläkarmottagningar i Tänndalen, Ramundberget och Björnrike.
I Hede har vi vår stora hälsocentral med lättakut, sjukgymnastik, röntgen, laboratorium och mycket mer, året runt. Läs mer i fliken Hede ovan.

Våra medarbetare har hög kompetens och lång erfarenhet. Våra kunskaper finns inom det allmänmedicinska området med mödravård, barnavård, diabetes, sjukgymnastik, gynekologi samt psykosocial kompetens. Fjällhälsan är granskad och godkänd av regionen och ingår i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller vid besök hos oss. 

Gilla oss på Facebook!

BLI MEDLEM I FJÄLLHÄLSAN DU OCKSÅ!

Föreningen bedriver primärvård utan vinstintresse i Härjedalen, och arbetar för att föra vården närmare patienten i form av fast vårdkontakt och möjlighet till hembesök, samt att skapa kontinuitet. Medlemskap i föreningen ger dig en röst på den årliga föreningsstämman och möjlighet att vara med och påverka i frågor som ytterst rör dig och din familj vad gäller hälso- och sjukvård i glesbygd. Läs mer här >>