Lillhärdal! Vår åretruntöppna filial

23.04.2024

Distriktssköterska, undersköterska, läkare och kurator finns på mottagningen i Lillhärdal. 2020 öppnades vår filial som har varit uppskattad alltsedan starten. 

Personalen - och lite om vad de gör

Anette, distriktssköterska, som kan ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor, hon gör undersökningar och följer upp behandlingar som en läkare har ordinerat, bedömer behov av hjälpmedel och förskriver kostnadsfria förbrukningsartiklar. Anette bokar också in patienterna för olika undersökningar på mottagningen. 

Maria, undersköterska, tar bland annat olika prover som behövs i samband med läkarbesök eller som uppföljning av din sjukdom, det kan vara blodprov, urinprov och långtidsmätning av blodtrycket. Maria har också hand om tidbokning till de som jobbar på mottagningen.

Hos Ulrika, som är kurator, kan du få hjälp om du har råkat ut för en kris av något slag, har drabbats av personliga förluster, behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om, känner dig nedstämd och orkeslös, har ångest och/eller fobier, har utmattningssyndrom, hamnat i omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv. Ulrika arbetar både i Lillhärdal och Hede. 

Linus är vår läkare som just nu utbildar sig till specialistläkare, vilket innebär att han behöver hjälp av andra läkare under tiden. Läkarna gör medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Du får undersökning, utredning och behandling samt remiss vid behov.