Lättakuten i Hede

30.04.2024

Så fungerar det på lättakuten

Det går inte att boka en tid på lättakuten, utan våra patienter får vård i turordning. Om du vill söka vård på lättakuten så ska du alltid börja med att anmäla dig i hälsocentralens reception. Där får du i korthet beskriva ditt ärende sedan får du träffa en sjuksköterska. 

På lättakuten får du först och främst träffa en sjuksköterska som undersöker dig och gör en medicinsk bedömning av vilken vård du behöver. Det kan vara att sjuksköterskan ger dig råd om vad du själv kan göra för att lindra dina besvär, eller att du får du behandling direkt av sjuksköterskan i samarbete med en undersköterska.

Om sjuksköterskan bedömer att du behöver läkarvård så får du antingen träffa en läkare direkt på lättakuten, eller så får du en tid inbokad hos en annan läkare på hälsocentralen. Den tiden kan vara samma dag eller längre fram. Det beror på hur brådskande ditt behov av vård är – och om det är väldigt akut så kan du bli hänvisad till akutmottagningen på Östersund sjukhus.

Utgångspunkten är att du kan komma till lättakuten om du har:

  • en inflammation eller infektion som snabbt blir värre
  • besvär med att andas
  • ramlat och skadat dig, fått en sårskada eller varit med om en annan sorts olycka
  • smärta som kommer plötsligt
  • en allergisk reaktion

Lättakuten tar inte emot dig om du har ett besvär som kan behöva utredas djupare/närmare av läkare eller behöver få en remiss till vård på sjukhus. På lättakuten kan du inte heller få sjukintyg förnyade eller göra årliga kontroller och allmänna hälsoundersökningar. 

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!