Vaccinationer

02.04.2024

Stick i armen! Kan göra lite ont - men är bra i längden. Att vaccinera sig är bra försäkring för att slippa bli sjuk i allvarliga sjukdomar. 

Vaccinationer förebygger smittsamma sjukdomar. Näst efter rent vatten, är vaccinationer det som mest effektivt bidrar till folkhälsan i världen. Många allvarliga sjukdomar som var vanliga förr har mer eller mindre försvunnit från Sverige, tack vare att många valt att följa våra nationella vaccinationsprogram.

Vaccinationer har bidragit till att rädda miljontals liv världen över

I år firar WHO:s globala vaccinationsprogram 50 år. Programmet har bidragit till att rädda miljontals liv världen över, och i Sverige beräknas att vaccination av barn har förebyggt runt en och en halv miljon fall av mässling, kikhosta, påssjuka och polio. Vaccination mot HPV ger skydd mot flera cancertyper som drabbar både kvinnor och män, och beräknas minska förekomsten av livmoderhalscancer med 90 procent.  

Vem är det som sticker?

Det är sjuksköterskorna som ger vaccin till dej som patient. Hos oss kan du får råd om vaccinationer, ring och fråga om du vill veta mer!