FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

En oberoende expertresurs inom både psykisk och fysisk arbetsmiljö samt rehabilitering.  

Hur vi arbetar

Vi arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker. Vi identifierar och beskriver också sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. 

Företagshälsovård måste anlitas om arbetsgivaren inte själv kan hantera arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning och rehabilitering. 

En företagshälsovård arbetar på olika plan och insatserna kan ske både på individnivå och på grupp- och organisationsnivå. 

Till dig som är anställd

Om du inte mår bra och tror att det beror på din arbetsmiljö bör du vända dig till din arbetsgivare. Är din arbetsplats ansluten till oss har du som anställd tillgång till företagshälsovård utan att det kostar dig något. 

Det är alltid chefen som godkänner och beställer våra tjänster. Prata med din chef så ser denne till att du får tid hos oss. 

Du är även som anställd välkommen att prata direkt med oss så hjälper vi dig vidare. Ring eller mejla!

Till dig som arbetsgivare

Välj mellan att teckna avtal med oss eller att bara köpa vissa specifika tjänster vid behov. Vi rekommenderar dock att man som arbetsgivare tecknar avtal; med en löpande och kontinuerlig kontakt blir möjligheten att se samband mellan orsak och verkan betydligt större och därmed blir kvaliteten på insatserna bättre - precis som resultatet.

Välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Vårt team 
Företagssköterska, beteendevetare, fysioterapeut, läkare, kurator, arbetsmiljöingenjör.
Vid behov kan vi skriva en remiss till den offentligt finansierade vården.

Fjällhälsan företagshälsovård är av Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsa.

KONTAKT - Tel. 0684-500 30

Cecilia Carlsson, företagssköterska
cecilia.carlsson@fjallhalsan.se

Anna Ekroth, beteendevetare
anna.ekroth@fjallhalsan.se