FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

En oberoende expertresurs inom fysisk, som organisatorisk och social arbetsmiljö samt rehabilitering.  

Hur vi arbetar

Vi arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker. Vi identifierar och beskriver också sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. 

Företagshälsovård måste anlitas om arbetsgivaren inte själv kan hantera arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning och rehabilitering. 

En företagshälsovård arbetar på olika plan och insatserna kan ske både på individnivå och på grupp- och organisationsnivå. 

Till dig som är anställd

Om du inte mår bra och tror att det beror på din arbetsmiljö bör du vända dig till din arbetsgivare. Är din arbetsplats ansluten till oss har du som anställd tillgång till företagshälsovård utan att det kostar dig något. 

Det är alltid chefen som godkänner och beställer våra tjänster. Ta kontakt med din chef vid behov.

Du är även som anställd välkommen att prata direkt med oss så hjälper vi dig vidare. Ring eller mejla!

Till dig som arbetsgivare

Teckna avtal med oss, med en löpande och kontinuerlig kontakt blir möjligheten att se samband mellan orsak och verkan stor och därmed blir kvaliteten på insatserna bättre - precis som resultatet.

Välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Vårt team 
Företagssköterska, beteendevetare, fysioterapeut, läkare, psykolog, arbetsmiljöingenjör.
Vid behov kan vi skriva en remiss till den offentligt finansierade vården.

Fjällhälsan företagshälsovård är av Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsa.

KONTAKT - Tel. 0684-500 30

Cecilia Carlsson, företagssköterska
cecilia.carlsson@fjallhalsan.se

Anna Ekroth, beteendevetare
anna.ekroth@fjallhalsan.se 

Lena Lövqvist, fysioterapeut
lena.lovqvist@fjallhalsan.se