FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN UPPHÖR 

Fjällhälsans företagshälsovård tackar alla kunder för denna tid
och avslutar verksamheten från 1 september 2022.