FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 0684-500 30

Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, och ingår inte i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Hur vi arbetar

Vi vill gärna vara din samarbetspartner i det systematiska arbetsmiljöarbetet och på så sätt vara ett stöd i att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen.

Hälsosamma arbetsplatser skapar förutsättningar för friska medarbetare med arbetsglädje - vilket har ett samband med lönsamhet och produktivitet!

Vi erbjuder stöd på alla nivåer i företaget, individ-, grupp- och organisationsnivå.

Till dig som är anställd

Om din arbetsgivare har avtal med oss och om du upplever någon form av ohälsa kan du vända dig till din arbetsgivare. Tag kontakt med din chef eller personalavdelning. Det är sedan arbetsgivaren som kontaktar oss för olika insatser.

Om du känner dig osäker på om det du vill ha hjälp med kan vara företagshälsovård, är du välkommen att prata direkt med oss så hjälper vi dig vidare. Ring eller mejla!

Till dig som arbetsgivare

Vi vill tillsammans med dig som arbetsgivare skapa en hälsosam, riskfri och attraktiv arbetsplats! Med ett förebyggande och kontinuerligt arbetsmiljöarbete blir insatserna mer verksamma. Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda så är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.


Vårt team 
Företagssköterska, beteendevetare, fysioterapeut, läkare, psykolog, arbetsmiljöingenjör.

Vi som arbetar på Fjällhälsan företagshälsovård är:
Cecilia Carlsson, företagssköterska
Anna Ekroth, beteendevetare
Lena Lövkvist, fysioterapeut/ergonom
Jon Lindgren, leg. läkare
Jan Nykvist, arbetsmiljöingenjör
Eva Ahlbom, leg psykolog
Solveig Olausson, socionom
Ingrid Wiklund, alkohol- och beroendeterapeut
Camilla Lorentzon, socionom
Petra Edström, administratör  

samt våra legitimerade läkare och konsulter

Adress: Skolgatan 1, fack 8005, 840 92 Vemdalen

KONTAKT - Tel. 0684-500 30

Cecilia Carlsson, företagssköterska
cecilia.carlsson@fjallhalsan.se

Anna Ekroth, beteendevetare
anna.ekroth@fjallhalsan.se 

Lena Lövqvist, fysioterapeut
lena.lovqvist@fjallhalsan.se

Petra Edström, administratör
petra.edstrom@fjallhalsan.se 

Fjällhälsan företagshälsovård är av Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsa. Vid behov kan vi skriva en remiss till den offentligt finansierade vården.